Οδηγίες Συντήρησης

Για να μπορείτε να θαυμάζετε τα κουφώματα σας για πολλά χρόνια, πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω, που αφορούν την καθαριότητα και την σωστή χρήση και συντήρηση των κουφωμάτων:

 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κουφωμάτων στην οικοδομή, πρέπει να αφαιρεθούν οι προστατευτικές ταινίες και να καθαριστούν οι επιφάνειες.
 • Τα κουφώματα πλένονται προσεκτικά χωρίς χρήση καυστικών καθαριστικών και χωρίς τη χρήση πανιών, βούρτσας, γυαλόχαρτου ή οποιουδήποτε αντικειμένου που μπορεί να τραυματίσει την επιφάνειά τους ή τους μηχανισμούς τους. Χρησιμοποιείστε ήπια απορρυπαντικά με ουδέτερο PH ή μόνο με νερό και σκουπίζετε με μαλακό καθαρό πανί (όπως αυτά για το πλύσιμο των πιάτων).
 • Θα πρέπει προσέξετε και να απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα από τους θαλάμους απορροής των υδάτων (στις κάσες) για να μπορεί το νερό να φεύγει ελεύθερα.
 • Ο καθαρισμός πρέπει να διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνουμε να γίνεται από 4 έως και 12 φορές κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Η διαδικασία καθαριότητας πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ώρες που το κτίριο προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Μετά το πέρας της καθαριότητας, οι επιφάνειες πρέπει να ξεπλένονται με άφθονο καθαρό νερό.
 • Για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας στις κλειδαριές και τις λαβές των κουφωμάτων το φύλλο θα πρέπει να είναι κλειστό και να συντηρείστε, όσο συχνά χρειάζεται, τα εξαρτήματα του κουφώματος σας (π.χ πόμολα, μεντεσέδες, ψαλίδια κλπ) με απλά λιπαντικά.
 • Στα συρόμενα κουφώματα ελέγχουμε τη σωστή κύλιση των φύλλων.
 • Ανά αραιά χρονικά διαστήματα (μία φορά ανά έτος) ελέγχουμε και τα λάστιχα ή βουρτσάκια στεγάνωσης.
 • Σε περίπτωση που παρατηρούμε δυσκολία κατά τη χρήση των μηχανικών μερών ενός κουφώματος, ποτέ δεν προσπαθούμε να τα θέσουμε σε λειτουργία με βίαιο τρόπο, καλούμε τον ειδικό τεχνίτη.
 • Μη χρησιμοποιείτε συστήματα εκτόξευσης με πίεση υγρών απορρυπαντικών καθώς και άλλα παρόμοια μέσα διότι φθείρουν την επιφάνεια. Αποφύγετε τη χρήση χλωρίου ή άλλων καυστικών υγρών καθαρισμού, καθώς και αιχμηρών αντικειμένων για την απομάκρυνση της βρωμιάς.
 • Αφαιρέστε τη σκόνη με μία βούρτσα με μαλακές νάιλον ίνες (απλή σκούπα).
 • Ελέγχουμε τις βίδες στερέωσης των κουφωμάτων. Σε περίπτωση βλάβης η και συντήρησης φθορές καλούμε τον ειδικό τεχνίτη.